WIE IS P. DUVAL      WAAROM EEN BEROEP DOEN OP P. DUVAL      HOE NODIGT U P. DUVAL UIT OM TE SLAPEN      ONTDEK HET BOEK VAN ZIJN NACHTEN     


Als U een feest organiseert

De slapeloze "werknacht"

Een evenement promoten

Ieman in uw bed

Uit sympathie


CONTACT

NEWS-LETTER

GULDEN BOEK

GETUIGENISSEN

E-CARDS

BANNERS

FAQs    FRANÇAIS
    NEDERLANDS
    ENGLISH
 
EEN PLEK, EEN MERK OF EEN EVENEMENT PROMOTEN

Als eigenaar van een hotel, een bed & breakfast, een beddenwinkel of een merk van pyjama’s of slaapmutsen, organiseert u evenementen... Paul Duval onthult in zijn capaciteit van professionele slaper zijn door uw universum geïnspireerde dromen en draagt zo op een hoogst originele manier bij tot het promoten van uw professionele activiteit op internet...


Met het oog op het welzijn van uw klanten en voor uw eigen plezier, was u zo grootmoedig Paul Duval uit te nodigen om te slapen in een hotel, een gastenkamer, een winkel, een showroom of ter gelegenheid van een evenement, een modedefilé, een inhuldiging, een nocturne vernissage... Aangezien Paul Duval een professionele slaper is, zijn er niettemin enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor een vlot verloop van zaken...
  • Paul Duval moet over een comfortabel bed kunnen beschikken. Dit bed mag op een zichtbare plaats staan, maar moet Paul Duval desondanks een  minimum aan rust bieden zodat hij zo vredig mogelijk, en op volledig natuurlijke wijze, kan slapen en dromen. Hij moet ongestoord kunnen slapen en mag niet nodeloos worden gewekt. Gaat het om een hotel of een gastenkamer, dan verkiest Paul Duval meestal een hem toegewezen slaapkamer met een origineel decor dat zijn dromen kan inspireren...

  • Paul Duval kan worden voorgesteld aan uw gasten of klanten, op voorwaarde dat ze erin toestemmen dat hij in nachtkleding verschijnt. Kennismaken met de personen voor wie hij gaat slapen inspireert Paul Duval wiens dromen door persoonlijke onthullingen nog levendiger worden.

  • Bij het ontwaken wil Paul Duval een smakelijk ontbijt nuttigen.

  • Elke aan Paul Duval gerichte uitnodiging om voor u en/ uw klanten te slapen,  dient te worden aangemoedigd door een steunbetuiging in de vorm van een "gift". Het bedrag van deze donatie is afhankelijk van de omstandigheden en van uw middelen. Op basis van een door u gedaan eerste voorstel, wordt het definitieve bedrag overeengekomen via mails uitgewisseld tussen Paul Duval en de aanvrager. Het bedrag wordt vervolgens gestort op een officiële, wettelijke rekening, waarvan het nummer u zal worden medegedeeld. Enkel de storting van uw gift overtuigt Paul Duval van de ernst van uw voorstel.

  • In dit geval kan een professioneel team (fotografen, audiovisuele operatoren, raadgevers, pr-adviseurs) Paul Duval begeleiden om fotografische of audiovisuele reportages te realiseren. Deze verslagen worden uw eigendom en kunnen onder meer worden verspreid op zowel uw eigen sociale netwerken als op die van Paul Duval. Dit extraatje wordt afzonderlijk aangerekend door middel van een klassieke, legale factuur en is aftrekbaar van uw beroepskosten.Terwijl ik voor u slaap
droom ik van personages,
geïnspireerd op uw leefwereld,
en schrijf een hoofdstuk
van een boek
waarin u figureert
als een van de helden.


  Site map  |  Printversie  |  Mail deze pagina  |  Webmaster : Paul Duval
Bookmark and Share